CoE arrow Opis projekta
Zajednički projekat “Jačanje visokog obrazovanja u BiH III” Ispis E-mailZajednički projekat “Jačanje visokog obrazovanja u BiH III”

februar 2009. – mart 2011.


Zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope „Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini III“ je treći projekat u nizu koji za cilj ima pomoći Bosni i Hercegovini sa implementacijom reformi visokog obrazovanja kompatibilnih sa Bolonjskim procesom.

Projekat traje od 2009. do 2011. godine i fokusira se na implementaciju četiri od sedam osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskog procesa u BiH. One su zajednički izrađene u sklopu prethodnog projekta, SHE II (2006-2008) i usvojene od strane Vijeća ministara u decembru 2007. godine.

Projekat će također pomoći Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) i univerzitetima BiH u pripremi za prvu eksternu evaluaciju univerziteta BiH, u skladu sa Evropskim i bh. Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta. Ova komponenta će uključiti i nekoliko međunarodnih eksperata iz Evropske mreže za osiguranje kvaliteta (ENQA) kako bi pomogli HEA sa izradom odgovarajućih procedura i kriterija i pripremili i proveli eksternu evaluaciju.

Druga komponenta projekta će pomoći sa implementacijom „Okvira za visokoškolske kvalifikacije u BiH“. Ova komponenta je implementirana u bliskuj saradnji sa univerzitetima BiH i Rektorskom konferencijom i trebala bi izraditi konstruktivan i srednjoročni pristup za integrisanje novih Bolonjskih stepena i postojećih parametara za obrazovanje, zaposlenje i socijalnu sigurnost u BiH.

Obje komponente će pratiti pregled odgovarajućeg zakonodavstva i pregled postojeće i potrebne ekspertize u reformi visokog obrazovanja u BiH, kako bi prepručili strateške korake za dalji napredak; uz trendove Evropskih razvoja ali zasnovane na domaćoj stručnosti i prioritetima.

SHE III je pokrenut na zahtjev vlasti BiH. Njegov budžet iznosi 500.000 EUR. Kofinansiran je iz EC’s Instrumenata za predpristupnu pomoć Evropske komisije do 80%, 20% je pokriveno od strane Vijeća Evrope.

Projekat vodi Ured Vijeća Evrope u Sarajevu, uz podršku i stručnost Direktorata za obrazovanja i jezike Vijeća Evrope.

kontact
Nedim Vrabac na Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Karen Roberts na Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

Jezični izbornik

  • Bosanski/Hrvatski/Srpski
  • English


Document database

Photo expo - Sarajevo


Click for more info

Higher Education

7 Key strategies

Bologna

Publikacije

Prototip Statuta za integrisani univerzitet - verzija sa komentarima

Prioriteti za menadžment integriranog univerziteta

Analiza koordinacionog odbora za visoko obrazovanje

EUA zbirni izvještaj institucionalnih analiza univerziteta u BiH

© 2014 CoE Field Office Sarajevo