CoE arrow Jačanje visokog obrazovanja
Jačanje visokog obrazovanja Ispis E-mail

Zajednički projekat «Jačanje visokog obrazovanja u BiH»
28. decembar 2005. – 27. januar 2008. godine

Ovaj zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope je pokrenut kako bi pomogao BiH da ispuni svoje obaveze iz Bergenskog kominikea u maju 2005. godine: naime priprema i uvođenje funkcija na državnom nivou za priznavanje kvalifikacija i za procjenu, ocjenu i akreditaciju u visokom obrazovanju, bazirajući se na naljboljoj evropskoj i međunarodnoj praksi. Budžet projekta iznosi 364’000 EUR.

Putem tehničke pomoći, obuke i izrade instrumenata i smjernica reforme zajedno sa BiH partnerima u visokom obrazovanju projekat je pomogao BiH da usvoji reforme visokog obrazovanja u skladu sa zahtjevima Bolonjskog procesa. Omogućio je BiH da izvjesti značajan napredak na konferenciji u Londonu u maju 2007. godine.

Fokus projekta
je bio na tri važna i međusobno povezana područja unutar Bolonjskog procesa.

 • Priznavanje diploma i perioda studija, što se odnosi na procjenu i priznavanje pojedinačnih diploma i perioda studija koji su stečeni u inostranstvu, i pružanje sličnih informacija na zahtjeve iz inostranstva o diplomama i periodima studija stečenim u BiH.
 • Osiguranje kvaliteta i akreditacija, što se odnosi na evaluaciju i unaprjeđenje visokoškolskih institucija i studijskih programa koje one nude.
 • Okvir za visokoškolske kvalifikacije BiH, koji predstavlja jedan opis obrazovnog sistema koji je međunarodno razumljiv. Postavlja referentne tačke za znanje i kompetencije koje se trebaju steći da bi se dobila akademska kvalifikacija ili diploma i izrađen je tako da osigura konzistentnu upotrebu naziva kvalifikacija.

Rezultati projekta

 • Izrada osnovnih strategija i smjernica za implementaciju Bolonjskih reformi u BiH
 • Državni akcioni plan kako bi se unaprijedile procedure vezane za priznavanje kvalifikacija u skladu sa Lisabonskom konvencijom o priznavanju (Državni akcioni plan je dokument koji je podnijela svaka članica Bolonjskog procesa u decembru 2006. godine zajedno sa svojim dvogodišnjim izvještajem o Bolonjskim reformama)
 • Model za Dodatak diplomi koji izdaju univerziteti BiH
 • Priručnik za Dodatak diplomi
 • Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju
 • Preporuke za njihovu implementaciju
 • Generički okvir visokoškolskih kvalifikacija u BiH
 • Preporuke za njegovu implementaciju

Ovi dokumenti su izrađeni u procesu koji je tekao od dna ka vrhu. Izrađeni su od strane radnih grupa BiH koje su uključivale sve javne univerzitete u BiH, studente, državna i entitetske ministarstva i 6 međunarodnih eksperata Vijeća Evrope. Ovi dokumenti su odobreni od strane svih javnih univerziteta, svih ministarstava zaduženih za obrazovanje i Brčko distrikta i usvojeni od strane Vijeća Ministara BiH 27. decembra 2007. godine. Usvajanje ovih dokumenata je zbog toga bio «potvrdan» čin a ne «normativna» odluka sa vrha.

 • U polju pružanja informacija i priznavanja, izgradnje kapaciteta u ministarstvu civilnih poslova BiH (obuka osoblja i tehnička pomoć kako bi se prikladno odgovorilo na zahtjeve iz inostranstva; pomoć sa uspostavljanjem web stranice, uključivanje BiH u ENIC-NARIC mrežu i web stranicu, pogledati www.enic-naric.net)
 • U sva tri osnovna polja projekta, izgradnja kapaciteta unutar ministarstava i univerziteta putem radnih grupa BiH i obuke od strane međunarodnih eksperata i uspostavljanje grupe «Bolonja promotora» među javnim univerzitetima (jedan početni trening i pružanje instrumenata za diseminaciju)
 • U polju priznavanja i osiguranja kvaliteta, izrada detaljnih preporuka za uspostavljanje «Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta» i «Centra za informacije i priznavanje dokumenata» koje su predviđene Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH iz augusta 2007. godine.


Za više informacija kontaktirajte

Nedim Vrabac na Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Karen Roberts na Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

Jezični izbornik

 • Bosanski/Hrvatski/Srpski
 • English


Document database

Photo expo - Sarajevo


Click for more info

Higher Education

Bologna

Publikacije

Prototip Statuta za integrisani univerzitet - verzija sa komentarima

Prioriteti za menadžment integriranog univerziteta

Analiza koordinacionog odbora za visoko obrazovanje

EUA zbirni izvještaj institucionalnih analiza univerziteta u BiH

© 2014 CoE Field Office Sarajevo